neděle 22 května 2022 - 15:14:52  |  Autor: OxigenO2,

Vyplnění kontaktního formuláře nebo přihlášení k odběru newsletteru na těchto webových stránkách vyžaduje, abyste se seznámil(a) s následujícími zásadami ochrany Vašich osobních údajů:

1/ Tímto udělujete souhlas webu GREENCABINET, (dále jen „web“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail

2/ Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání informačních zpráv, newsletteru a komunikace s Vámi vůbec. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, obvykle dokud nám neoznámíte své rozhodnutí údaje vymazat nebo nezrušíte svůj souhlas se zasíláním našeho newsletteru. 3/ S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti, které najdete na stránce s kontakty. 4/ Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, konkrétně osobami uvedenými na této stránce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Správce webu greencabinet.cz, pan Roland Graf (OxigenO2). Prosíme, vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Zvolená stránka nebyla nalezena.