podminene_formatovani_00.png

Podmíněné formátování v programu Calc

Podmíněné formátování poskytuje další způsob znázornění dat v tabulce Calc. Pomocí tohoto jednoduchého pomocníka můžete automaticky použít formátování buňky, jako jsou barevné škáry, datové pruhy a ikony, na zvolený rozsah buněk na základě podmínky nebo hodnoty buňky.

Je vhodné nepoužívat podmíněné formátování nadměrně, protože by to mohlo mít opačný výsledek a tabulka by mohla vypadat spíše nepřehledně.

Calc nabízí následující typy podmíněného formátování:

 • Podmínka
 • Barevná škála
 • Datový pruh
 • Sada ikon
 • Datum

Nastavení podmíněného formátování

Pro nastavení podmíněného formátování pro určitou buňku, nebo výběr buněk použijte jedno z tlačítek podmíněného formátování na panelu nástrojů Formátování, nebo v hlavní nabídce Formát > Podmíněný.

Podminene Formatovani 01
Výběr formátování z lišty
Podminene Formatovani 02
Výběr formátování z hlavní nabídky

Podmíněné formátování lze všeobecně nastavit takto

 1. Vyberte rozsah buněk, které chcete formátovat.
 2. Klikněte na jeden z typů formátování (např. Podmínka...)
 3. V okně Podmíněné formátování nastavte jednu nebo více podmínek.
Podminene Formatovani 03
Okno podmíněné formátování

Použití barevné škály

Pomocí barevné škály můžete nastavit barvu pozadí buněk v závislosti na hodnotě dat v buňce tabulky. Barevnou škálu lze použít pouze v případě, že byla pro podmínku vybrána možnost Všechny buňky. Pro barevnou škálu můžete použít dvě nebo tři barvy. Volbou Barevná škála otevřete okno Podmíněné formátování. Hodnota a typ stupnice (percentil, procento, maximum, minimum) určují zbarvení buněk.

Podminene Formatovani 04
Okno podmíněné formátování - barevná škála

Výsledky formátování barevné škály jsou zobrazeny níže v obrázku. V našem příkladu se hodnoty v buňkách, které se blíží 50%, zbarví žlutě. Horní a dolní hranice se změní na červenou, resp. zelenou.

Podminene Formatovani 05
Výsledek barevné škály

Použití datového pruhu

Datové pruhy slouží ke grafickému znázornění dat v tabulce. Grafické znázornění je založeno na hodnotách dat ve zvoleném rozsahu. Datové pruhy lze použít pouze tehdy, pokud byla pro podmínku vybrána jako u barevné škály možnost Všechny buňky. Zvolte tedy volbu Datový pruh a otevřete okno Podmíněné formátování.

Podminene Formatovani 06
Okno podmíněné formátování - datový pruh

Klikněte na tlačítko Další možnosti v dialogovém okně Podmíněné formátování a vyberte, jak budou datové sloupce vypadat.

Podminene Formatovani 07
Okno datový pruh

Výsledky formování datového pruhu jsou uvedeny níže. U každé buňky je malý sloupcový graf s šířkou závislou na její hodnotě.

Podminene Formatovani 08
Výsledek datového pruhu

Použití sady ikon

Sady ikon zobrazují vedle dat v každé vybrané buňce ikonu, která vizuálně znázorňuje, kam data v buňce odpovídají definovanému rozsahu, který jste nastavili.

K dispozici jsou sady ikon:

 • 3, 4 nebo 5 šipek
 • 3, 4 nebo 5 šedých šipek
 • 3 vlajky
 • 3 semafory 1 a 2 (dva různé vzhledy)
 • 3 symboly (čtverec, trojúhelník, kruh)
 • 4 kruhy od červeného po černý
 • 4 nebo 5 hodnocení
 • 5 čtvrtin

Volbou Sada ikon otevřete opět okno Podmíněné formátování. V našem příkladu vyplníme dvě hodnoty, které budou definovat tři datové rozsahy a jejich příslušné ikony. Výběr je vidět na obrázku níže.

Podminene Formatovani 09
Okno nastavení sady ikon

Výsledky podmíněného formování pomocí Sady ikon jsou uvedeny níže.

Podminene Formatovani 10
Formátování - Sada ikon

Použití podmínky

Pomocí funkce Podmínka můžete na data aplikovat určitý styl podle nastavené podmínky. Před použitím této metody můžete použít předdefinované styly tabulky nebo si vytvořit vlastní styl formátování.

Vybereme volbu Podmínka a otevřete okno Podmíněné formátování. V následujícím příkladu nastavíme pravidlo, zadáme styl Chyba na všechny buňky s hodnotou menší než 50.

Podminene Formatovani 11
Nastavení podmínky formátování

Výsledek aplikování podmínky na vybrané buňky:

Podminene Formatovani 12
Výsledek podmínky

Použití podmínky datum

Pomocí funkce Datum můžete na datum aplikovat určitý styl podle nastavené podmínky. Před použitím této metody můžete také použít předdefinované styly formátování. 

Vybereme volbu Datum a otevře se okno Podmíněné formátování. V následujícím příkladu nastavíme podmínku, Datum je - Dnes a styl Chyba. Asi už chápete že pokud bude v buňce dnešní datum, pak bude buňka formátována jako chyba.

Podminene Formatovani 13
Formátování datum

Úprava a odstranění podmíněného formátování

Chcete-li upravit dříve použité podmíněné formátování, vyberte buňky, klikněte na tlačítko použitého podmíněného formátování, nebo vyberte z menu Spravovat a upravte parametry podmínky. Podmínku můžete také přidat pomocí tlačítka Přidat. Chcete-li podmínku odstranit, klepněte na tlačítko Odstranit.

V případě nalezení nějaké nepřesnosti, nebo možná nejasností k článku, neváhejte se registrovat a napsat v komentáři.

Hoodnocení:

0/5 : nehodnoceno