prace_s_objekty_00.png

Práce s objekty v programu Draw

Seskupování a kombinování objektů je nezbytné pro každou kreslicí aplikaci. Seskupováním a kombinováním objektů můžete rychle upravovat více tvarů a vytvářet složitější výkresy.

Seskupování objektů

Seskupování objektů je podobné jako vkládání objektů do kontejneru. Objekty můžete přesouvat jako skupinu a aplikovat globální změny na objekty ve skupině. Skupinu lze vždy vrátit zpět a s objekty, které tvoří skupinu, lze vždy manipulovat samostatně.

Dočasné seskupení

Dočasné seskupení je, když je vybráno několik objektů. Jakékoli změny parametrů objektu, které provedete, se použijí na všechny objekty v dočasné skupině. Můžete například otočit celou dočasnou skupinu objektů.

Chcete-li zrušit dočasné seskupení objektů, jednoduše klikněte mimo úchyty výběru zobrazené kolem objektů.

Prace S Objekty 01

Seskupení

Trvalé seskupení objektů:

 1. Vyberte objekty kliknutím na každý objekt a současně podržte klávesu Shift, nebo použijte ikonu Vybrat na panelu nástrojů Kreslení a nakreslete kolem objektů pomocí kurzoru obdélník.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na skupinu a v místní nabídce vyberte možnost Seskupit. Další volby seskupení jsou v hlavním menu Tvar – Skupina – Seskupit ( Shift+Ctrl+G ).

Prace S Objekty 03

Když jsou objekty seskupeny, všechny úpravy provedené v této skupině se použijí na všechny objekty ve skupině. Pokud kliknete na kterýkoliv objekt, vybere se celá skupina.

Vstup do skupiny a opuštění skupiny

Objekty ve skupině si zachovají své vlastnosti a zároveň je lze upravovat samostatně. Chcete-li však upravit jednotlivé objekty patřící do skupiny, je nutné nejprve vstoupit do skupiny. V tomto režimu je seskupení dočasně zakázáno, abychom mohli samostatně upravovat jednotlivé objekty.

Chcete-li vstoupit do skupiny, jednoduše dvakrát klikněte na libovolný objekt ve skupině nebo použijte odpovídající položku v místní nabídce Upravit skupinu ( viz. obrázek ).

Nyní je skupina dočasně deaktivována a můžete začít upravovat jednotlivé objekty samostatně.

Chcete-li skupinu opustit, klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte možnost Opustit skupinu.

Prace S Objkty 04

Zrušení seskupení

Chcete-li zrušit nebo seskupit skupinu objektů:

 1. Umístěte kurzor myši kamkoli do oblasti skupiny
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte příkaz Zrušit skupinu.

Prace S Objekty 05

Prolínání objektů

Funkce prolínání kombinuje dva nebo více vybraných objektů do jednoho tvaru. Na rozdíl od seskupování kombinovaný objekt přebírá vlastnosti nejspodnějšího objektu v pořadí skládání. Kombinované objekty můžete rozdělit, ale původní vlastnosti objektu budou ztraceny. Když prolínáte objekty, jsou kreslicí prvky nahrazeny Bézierovými křivkami a na místech, kde se objekty překrývají, se objeví díry.

Kombinovat dva nebo více objektů

 1. Vyberte objekty, které chcete kombinovat.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na výběr a v místní nabídce vyberte některou možnost v nabídce Tvary.

Prace S Objekty 06

Sloučit, odečíst a průnik

Jakmile vyberete více než jeden objekt, budou k dispozici funkce Sloučit, Odečíst a Průnik, což vám umožní vytvořit nový objekt s novým tvarem. Jak jsme si řekli tvary přebírají vlastnosti nejspodnějšího objektu v pořadí skládání.

Prace S Objekty 07

Sloučit

 1. Vyberte dva nebo více objektů
 2. Klikněte pravím tlačítkem na vybrané objekty a vyberte Tvary – Sloučit

Prace S Objekty Sloucit

Odečíst

 1. Vyberte dva nebo více objektů
 2. Klikněte pravím tlačítkem na vybrané objekty a vyberte Tvary – Odečíst

Prace S Obejkty Odecist

Průnik

 1. Vyberte dva nebo více objektů
 2. Klikněte pravím tlačítkem na vybrané objekty a vyberte Tvary – Průnik

Prace S Objekty Prunik

Hoodnocení:

0/5 : nehodnoceno