Okno_Hypertextov_odkaz_Writer.png

Přidání, změna, odstranění hypertextového odkazu / e-mailového odkazu v aplikaci Writer

Když vytváříte jakýkoli dokument pro jakýkoli účel a je potřeba vložit hypertextový odkaz na jakoukoli webovou adresu nebo přidat jakoukoli e-mailovou adresu pro účely komunikace. Přidání hypertextového odkazu a e-mailového odkazu je v aplikaci Writer velmi jednoduché a snadno použitelné. Zde je návod, jak to můžete udělat.

Kroky k vytvoření hypertextového odkazu v aplikaci Writer

 • Otevřete dokument LibreOffice Writer.
 • Vyberte slovo nebo text, na který chcete vytvořit hypertextový odkaz.
 • Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+K nebo v nabídce Menu klikněte na Vložit > Hypertextový odkaz.
Vytvo En Hypertextov Ho Odkazu Writer
Vytvoření hypertextového odkazu - Writer

 • V okně Hypertextový odkaz vyberte v levé části možnost Internet a v části Typ hypertextového odkazu > Web zadejte adresu URL.
 • Stiskněte OK
Okno Hypertextov Odkaz Writer
Okno Hypertextový odkaz - Writer

 • Nyní vidíte, že vybraný text je převeden na text s hypertextovým odkazem.

Vytvo En Hypertextov Odkaz

 • Chcete-li odkaz vyzkoušet, můžete na klávesnici podržet klávesu CTRL a kliknutím sledovat hypertextový odkaz.

Kroky pro přidání e-mailového odkazu

 • Vyberte text, na nějž chcete umístit e-mailový odkaz.
 • Otevřete okno hypertextového odkazu stisknutím kláves CTRL+K, jak je popsáno výše.
 • V okně hypertextového odkazu na levé straně vyberte možnost Pošta.
 • Zadejte e-mailovou adresu do pole Příjemce uvedením adresy.
 • Níže můžete přidat Předmět, není nutností.
Okno E Mailov Ho Odkazu
Okno e-mailového odkazu

 • Stiskněte tlačítko Ok.
 • Nyní bude vybraný text obsahovat odkaz na e-mail a po použití kombinace kláves CTRL+kliknutí se otevře výchozí aplikace pro odesílání e-mailů.

Úprava hypertextového odkazu

Chcete-li změnit hypertextový odkaz, můžete vybrat text nebo kliknout pravým tlačítkem myši na text, do kterého jste přidali hypertextový odkaz, a otevřít kontextovou nabídku. V kontextové nabídce najdete možnost Upravit hypertextový odkaz, která otevře stejné okno hypertextového odkazu. Nyní můžete provést změny a stisknout tlačítko Ok.

 Pravy Hypertextov Ch Odkaz
Úpravy hypertextových odkazů

Odstranění hypertextového odkazu

Kliknutím pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz otevřete kontextovou nabídku, kde najdete možnosti Odebrat hypertextový odkaz (viz obrázek výše).

Hoodnocení:

0/5 : nehodnoceno