formatovani_dat_00.png

Formátování dat v Calcu

Naučte se krok za krokem využívat formátování dat v buňkách Calcu

Buňky uvnitř tabulky mohou obsahovat textová nebo číselná data. Data v Calcu lze formátovat do různých forem, aby bylo možné označit typ dat, a tak učinit buňky čitelnějšími beze změny skutečných hodnot dat.

Text

Nejzákladnější data, která může buňka obsahovat, je jednoduše text . Chcete-li zadat text do buňky, jednoduše vyberte buňku a zadejte text pomocí klávesnice. Text je ve výchozím nastavení zarovnán doleva a může přesahovat hranice buněk. To může být matoucí pro nezkušené uživatele, kteří se mylně domnívají, že text je umístěn v sousední buňce. Chcete-li zkontrolovat skutečný obsah buňky, vyberte buňku a podívejte se na vstupní řádek v řádku vzorců v horní části okna. Řešením tohoto problému je zvětšení šířky sloupce, vynucení nového řádku nebo obtékání textu kolem buňky.

Formatovani Dat 01
Vkládání textu do buněk

Upozornění: Chcete-li vložit nový řádek textu, použijte kombinaci kláves Ctrl + Enter. Pakliže použijete pouze Enter, přejdete do následující buňky.

Číselné údaje

Tabulky používáme především ke zpracování, analýze a získávání informací z číselných údajů a vytváříme tak aplikace, které nám pomáhají při každodenních osobních, obchodních a vědeckých úkolech. Calc umí formátovat číselná data a měnit jejich vzhled podle toho, jakou veličinu představují. Nejzákladnější formáty dat, které Calc podporuje, jsou:

  • Celá čísla
  • Čísla s desetinnými místy (reálná čísla)
  • Měna
  • Procenta
  • Datum a čas

Můžete například ovlivnit počet desetinných míst, formát data a času nebo zobrazit symbol měny vedle hodnoty. Tímto způsobem pomáháme uživateli lépe porozumět informacím zobrazeným v tabulce a zároveň zachováváme číselnou hodnotu. Kromě toho můžete rychle změnit formátování libovolné buňky jediným příkazem. V následující tabulce je uvedeno několik příkladů formátování číselných údajů.

Formatovani Dat 02
Ukázka číselných formátů

Formátování prostřednictvím panelu nástrojů

Chcete-li rychle naformátovat hodnotu zadanou do buňky jako měnu, procento, číslo, datum nebo přidat desetinná místa, použijte příslušná tlačítka na panelu nástrojů Formátování. Výchozí formátování je závislé na nastavení místního jazyka.

Formatovani Dat 03
Nástrojová lišta Formátování

1) Měna

2) Procento

3) Číslo

4) Datum

5) Přidání a odebrání desetinných nul

Formátování na postranní liště

Další možnosti formátování dat najdete v části Formát čísla na kartě Vlastnosti na postranní liště.

Formatovani Dat 04
Formátování v postranní liště

Pomocí okna Formát buněk

V tomto okně jsou dostupné všechny možnosti formátování. Toto okno otevřete kliknutím na zvolenou buňku pomocí myši a pravým tlačítkem otevřete kontextovou nabídku, v  Formát buněk.... Zvolte kategorii a typ formátu. V pravé části okna Formátování buněk se zobrazí náhled dat.

Formatovani Dat 05
Dialogové okno Formát buněk

Datum a čas

Je důležité si uvědomit, že datum a čas jsou v aplikaci Calc uloženy a interně zpracovávány jako číslice. Zobrazení data a času však můžete naformátovat na jeden z dostupných formátů. Chcete-li zadat datum, musíte prvky data oddělit lomítkem nebo tečkou. Datumový formát se automaticky změní na zvolený formát používaný programem Calc. Při zadávání času oddělujte jednotlivé časové údaje dvojtečkami, například 10:43:45. Formát času se automaticky změní na zvolený formát používaný programem Calc. V obou případech Calc rozpozná zadané údaje jako datum nebo čas, nikoli jako prostý text nebo čísla.

Formatovani Dat 06
Formátování pro formát datum

Upozornění:

Interně Calc ukládá data a čas jako čísla. Například číslo 0 představuje datum 30.12.1999, 1 tedy představuje 31/12/1999 atd. To umožňuje Calcu provádět výpočty s daty.

Hoodnocení:

0/5 : nehodnoceno