hypertext_odkazu_calc_00.png

Přidání hypertextového odkazu na buňku, list a externí adresu v programu Calc

V LibreOffice Calc je možné odkazovat na libovolnou externí webovou adresu, adresu FTP nebo libovolnou adresu URL. Kromě toho můžete odkazovat na jakoukoli buňku v rámci listu nebo sešitu. Zde je uveden způsob, jak to můžete udělat.

Přidání hypertextového odkazu na webové stránky

 1. Chcete-li do buňky přidat hypertextový odkaz, klikněte na buňku a v nabídce klikněte na Vložit -> Hypertextový odkaz. Nebo pomocí klávesové zkratky CTRL+K.
 2. V dialogovém okně Hypertextový odkaz vyberte v levém menu možnost Internet. Zvolte možnost protokolu Web a zadejte adresu URL (zadejte adresu bez www! Například mojedomena.cz) a poté zadejte text odkazu. V buňce se zobrazí text který jste právě zadali. Pro dokončení stiskněte tlačítko OK.
 3. Nyní můžete přejít na odkaz v buňce, při stisknuté klávese CTRL klikněte na odkaz.
Hypertext Odkazu Calc 01
Dialogové okno: Hypertextový odkaz na web stránky

Typ: Pro úpravu hypertextového odkazu klikněte na požadovanou buňku a za pomoci klávesové zkratky CTRL+K, otevřete dialogové okno pro editaci.

Přidání hypertextového odkazu na FTP server

 1. Chcete-li do buňky přidat hypertextový odkaz, klikněte na buňku a v nabídce klikněte na Vložit -> Hypertextový odkaz. Nebo pomocí klávesové zkratky CTRL+K.
 2. V dialogovém okně Hypertextový odkaz vyberte v levém menu možnost Protokol. Zvolte možnost protokolu FTP a zadejte adresu k serveru (např. ftp.mojedomena.cz) a poté zadejte text odkazu. V buňce se zobrazí text který jste právě zadali. Pro dokončení stiskněte tlačítko OK.
 3. Nyní můžete přejít na odkaz v buňce, při stisknuté klávese CTRL klikněte na odkaz.
Hypertext Odkazu Calc 02
Dialogové okno: Hypertextový odkaz na FTP server

Přidání odkazu na buňku v listu

 1. Chcete-li přidat odkaz na buňku v rámci listu, postupujte stejně jako výše. Označte buňku a z nabídky Vložit -> Hypertextový odkaz (nebo CTRL+K) otevřete dialogové okno hypertextového odkazu. V dialogovém okně hypertextového odkazu vyberte v bočním menu položku Dokument. Do části "Cíl v dokumentu" zadejte adresu buňky, např. do pole Cíl zadejte B5. Nyní klepněte na tlačítko Použít.
 2. V části Další nastavení k němu přidejte libovolný text tak, aby se zobrazil v buňce. V našem příkladu Přejděte na buňku B5.
Hypertext Odkazu Calc 03
Dialogové okno: Hypertextový odkaz na buňku v listu

Přidání odkazu na buňku na jiném listu

 1. Můžete také přidat odkaz na jiný list nebo libovolnou buňku na jiném listu. V dialogovém okně Hypertextový odkaz přejděte pomocí levého menu do části Dokument. Poté do části "Cíl v dokumentu" zadejte adresu buňky s názvem listu, v našem příkladu List2!B5.
 2. V sekci Další nastavení zadejte text, který bude zobrazen v buňce (v naší ukázce Zobrazit buňku). Pro dokončení stiskněte tlačítko OK.
 3. Když nyní kliknete na hypertextový odkaz při stisknuté klávese CTRL, Calc automaticky otevře cílovou buňku na druhém listu.
Hypertext Odkazu Calc 04
Dialogové okno: Hypertextový odkaz na buňku v jiném listu

Hoodnocení:

0/5 : nehodnoceno