styl_stranky.png

Jak nastavit velikost, orientaci a okraje stránky

Formátování stránky ovlivňuje všechny stránky v dokumentu. V tomto článku si popíšeme nastavení formátování dokumentu pomocí stylů.

Vlastnosti stránky

Chcete-li rychle upravit základní vlastnosti stránky, jako je velikost papíru, okraje a orientace, použijte část Stránka v postranním panelu.

Styl Stranky 01
Styl stránky v postranním panelu

Další možnosti zobrazíte kliknutím na položku nabídky Formát > Stránky... dojde k otevření okna Výchozí styl stránky.

Poslední možností je otevření nabídky pravým tlačítkem na listu a kliknout na volbu Styl stránky, dojde též k otevření okna Výchozí styl stránky.

Velikost papíru

Každý dokument v programu LibreOffice má definovanou velikost papíru. Formát stránky (papíru) je standardizován podle ISO 216. Nejběžnější formát papíru používaný po celém světě je tedy A4 , který má rozměry 210 mm x 297 mm. A4 je výchozí velikost papíru ve Writeru, kterou podporují všechny tiskárny. Některé tiskárny podporují samozřejmě i vetší formáty. Více se můžete dočíst v článku Formát papíru (Wikipedia).

Nastavení velikosti papíru

Chcete-li nastavit velikost papíru, tedy formátu stránky, klepněte na tlačítko Stránka v postranním panelu. Nebo podle výše uvedených postupů, pro zobrazení voleb nastavení.

Styl Stranky 02
Formát stránky, nastavení v postranním panelu

Samozřejmě v 99% případů byste měli používat formát A4.

Orientace stránky

Writer nabízí dvě možnosti orientace stránky: na šířku a na výšku. Na šířku znamená, že stránka je orientována vodorovně, zatímco na výšku znamená, že je stránka orientována svisle. Na následujícím obrázku uvidíte, jak může orientace ovlivnit vzhled stránky.

Styl Stranky 03
Zobrazení orientace stránky

Nastavení orientace stránky

Chcete-li změnit orientaci stránky, opět záložka Stránka v postranním panelu. 

Styl Stranky 04
Nastavení orientace

Okraje stránky

Okraje stránky jsou prázdné místo kolem horní, dolní, levé a pravé části dokumentu.

Použití prázdného místa kolem obsahu stránky umožňuje snadnější čtení a vizuální přitažlivost našeho dokumentu.

Však při tisku plakátů, brožur a dalších specifických dokumentů, bude vyžadován tisk do okrajů stránky.

Všechny tiskárny vyžadují mezeru mezi oblastí tisku a okrajem papíru, protože tisk na hranách je pro většinu tiskáren těžký, ne-li nemožný :-) .

Jistě jste někdy viděli informační okno, které informuje o mimo tiskovou oblast.

Styl Stranky 05
Upozornění tisku

Nastavení okrajů stránky

Pomocí postranního panelu

Obecně byste se měli vyhnout změně okrajů u většiny svých dokumentů. Některé typy dokumentů, jako jsou plakáty, brožury atd., však mohou vyžadovat změnu okrajů. Chcete-li nastavit okraje dokumentu, klepněte na  tlačítko Stránka v postranním panelu.

Vyberte možnost Úzký, Střední, Normální, Široký atd. nebo nastavte vlastní hodnoty.

Styl Stranky 06

Pomocí pravítek

Stínované části pravítek jsou okraje. Umístěte kurzor myši na čáru mezi šedou a bílou částí. Ukazatel se změní na dvojhlavou šipku.

Podržte levé tlačítko myši a tažením myši přesuňte okraj.

Styl Stranky 07

Musíte být opatrní, abyste posunuli značku okraje, ne vrchní šipky na pravítku, ty se používají pro odsazení odstavců.

Hoodnocení:

0/5 : nehodnoceno