interaktivni_form_pdf_00.png

Tvorba vyplnitelných PDF formulářů v programu Writer

 Návody  |    Šarlotta  |    20 čvn 2022  |  

Tento článek vysvětluje, jak pomocí aplikace LibreOffice Writer vytvořit PDF s vyplnitelnými formuláři (interaktivními formuláři), a obsahuje pokyny pro vytvoření několika běžných formulářových prvků, jako je přidání textového vstupního pole, pole se seznamem (rozbalovací seznam), tlačítek s možností volby (přepínačů) a zaškrtávacího políčka, a export dokumentu jako formuláře PDF.