rayfilm0953.png

Rayfilm 0953

Podrobnosti:

šířka štítku 105 mm
výška štítku 35,8 mm
počet vodorovně 2
počet svisle 8
štítků na stránce 16

rayfilm0933.png

Rayfilm 0933

Podrobnosti:

šířka štítku 105 mm
výška štítku 41 mm
počet vodorovně 2
počet svisle 7
štítků na stránce 14

rayfilm0931.png

Rayfilm 0931

Podrobnosti:

šířka štítku 105 mm
výška štítku 74 mm
počet vodorovně 2
počet svisle 4
štítků na stránce 8

rayfilm0922.png

Rayfilm 0922

Podrobnosti:

šířka štítku 105 mm
výška štítku 148 mm
počet vodorovně 2
počet svisle 2
štítků na stránce 4

rayfilm0913.png

Rayfilm 0913

Podrobnosti:

šířka štítku 105 mm
výška štítku 48 mm
počet vodorovně 2
počet svisle 6
štítků na stránce 12

rayfilm0911.png

Rayfilm 0911

Podrobnosti:

šířka štítku 105 mm
výška štítku 42,4
počet vodorovně 2
počet svisle 7
štítků na stránce 14

rayfilm0907.png

Rayfilm 0907

Podrobnosti:

šířka štítku 105 mm
výška štítku 35 mm
počet vodorovně 2
počet svisle 8
štítků na stránce 16

rayfilm0806.png

Rayfilm 0806

Podrobnosti:

šířka štítku 99,1 mm
výška štítku 34 mm
počet vodorovně 2
počet svisle 8
štítků na stránce 16

rayfilm0527.png

Rayfilm 0527

Podrobnosti:

šířka štítku 70 mm
výška štítku 36 mm
počet vodorovně 3
počet svisle 8
štítků na stránce 24

rayfilm0514.png

Rayfilm 0514

Podrobnosti:

šířka štítku 70 mm
výška štítku 50,8 mm
počet vodorovně 3
počet svisle 5
štítků na stránce 15

rayfilm0437.png

Rayfilm 0437

Podrobnosti:

šířka štítku 63,5 mm
výška štítku 29,6 mm
počet vodorovně 3
počet svisle 9
štítků na stránce 27

rayfilm0420.png

Rayfilm 0420

Podrobnosti:

šířka štítku 63,5 mm
výška štítku 72 mm
počet vodorovně 3
počet svisle 4
štítků na stránce 12

rayfilm0412.png

Rayfilm 0412

Podrobnosti:

šířka štítku 63,5 mm
výška štítku 46,6 mm
počet vodorovně 3
počet svisle 6
štítků na stránce 18

rayfilm0302.png

Rayfilm 0302

Podrobnosti:

šířka štítku 52,5 mm
výška štítku 21,2 mm
počet vodorovně 4
počet svisle 13
štítků na stránce 52

rayfilm0203.png

Rayfilm 0203

Podrobnosti:

šířka štítku 48,5 mm
výška štítku 25,4 mm
počet vodorovně 4
počet svisle 11
štítků na stránce 44